26. marca, 2021

Zajc&Planica 2021 nagradna igra

Zajc&Planica 2021 nagradna igra

Na elektronski mail info@zajc.si ali telefonsko številko 051 647 179 pošljite fotografijo z vini Zajc ali šalo na temo zajca ali vin. Pripišite ime in priimek ter da sodelujete v »Nagradni igri Planica in Zajc«.

Izmed prispelih elektronskih in MMS sporočil bomo 28.03.2021 izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli na dom brezplačni karton šestih steklenic vin Zajc.V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so starejši od 18 let in sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Vsak elektronski naslov in telefonska številka lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel (ime in priimek, e-naslov, GSM številka). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@zajc.si.

Preberite tudi